گریه کن ، گریه قشنگه ...

صبح بردمش برای واکسن چهار ماهگی. شیرِ مغرور و صبور و نجیب من فقط به قدر چند ثانیه گریه کردو  بعد ساکت شد. حتی به 10 ثانیه نرسید. خانم مسئولش گفت که خیلی درد داره و گریه میکنه و مراقب باشین. میفهمم که درد داره . پاهاش رو که تکون میده چهره معصومش از درد جمع میشه و اخم میکنه و لب هاش رو روی هم فشار میده ، اما نه ناله میکنه و نه گریه . عوض اون من گریه میکنم. اخه عزیز دلم کی گفته گریه نکنی ؟ کی بهت گفته از الان صبوری کنی ؟ کی ازت خواسته دردهات رو تنهایی تحمل کنی و حتی آخ نگی مادر؟

یک بغضی توی گلومه که نه میترکه و نه میره  . یک روزی مرد میشه و اونجا باید تحمل کنه ، باید بار زندگی رو بدوش بکشه و بعید میدونم اونروز من باشم که بتونم سرش رو بگیرم توی بغلش و بگم راحت باش مامان جان . اما دلم نمیخواد پسرکوچولوم از الان انقدر صبور باشه،  انقدر صبوری کنه که اگر روزی لب به اعتراض باز کرد آدم ها تعجب کنن و باور نکنن. دلم میخواد پسرکوچولوم سرش رو بگذاره توی بغلم و گریه کنه . بگذاره بدونم درد داره .

باباش میگه تو ناشکری. و نمیدونه به جای اون بچه من تمام وجودم درد میکنه .

الان هم روی تخت ما خوابیده و هی میرم موهای نرمش رو نوازش میکنم و پیشونیش رو میبوسم. لذتی توی دنیا بزرگتر از تماشای صورت ماهش وجود نداره برای من .

قد و وزنش هم خوب بود. قدش 65 سانت و وزنش هم 7.5 بود. خدا رو شکر.

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
زیبا

عزززیززززززززم صبوریشم به خودت رفته انقدر قشنگ تعریف می منی آدم هوس میکننننه [بغل]

مریم مامان باران

میدونم چی میگی انگار واکسن بدترین حس دنیاست و تو یه مادر بیرحم یکه بچتو میبری به جوخه........اما عیبی نداره وقتی انقدر اقا و با شخصیته شما هم سعی کن خودتو اروم کنی و باهاش بخندی. حستو میفهمم و امیدوارم همیشه ارامش داشته باشی. اون تصویرت زا اینده هم خیلی قشنگ بود.

زیبا

انقدر صبوری کنه که اگر روزی لب به اعتراض باز کرد آدم ها تعجب کنن و باور نکنن. این جمله رو خیلی قبول دارم

fifi

عزیزممممممممممممم.منم دارم براش غصه میخورم. [ناراحت]

نوا

به سلامتی. واقعا این بچها باید ازدست مامانا چی بکشن گریه وزاری کنن میگیم لوس هستن وبدقلق آروم باشن میگیم نه مادر گریه کن.این چندروزی که مهیارمریض بود گریه نمیکرد وآروم بود آمپول هم که زد اصلا گریه نکرد ازین آرومیش بیشتردلم کباب میشد تا مریض بودنش.

زیبا

منم دچار این معضلم برا همین خوب می فهمم